یکشنبه, 10 مهر 1401
صفحه نخست  /  رویدادها

رویدادها

اطلاعات بیشتر

 • مکان برگزاری
  گالری مینا 
 • تاریخ شروع جمعه, 15 آبان 1394
 • تاریخ پایان جمعه, 29 آبان 1394
 • هنرمند میترا ابراهیمی

اطلاعات بیشتر

 • مکان برگزاری گالری مینا 
 • تاریخ شروع جمعه, 17 مهر 1394
 • تاریخ پایان جمعه, 24 مهر 1394
 • هنرمند نمایشگاه گروهی اساتید

اطلاعات بیشتر

 • مکان برگزاری
  گالری مینا 
 • تاریخ شروع جمعه, 10 مهر 1394
 • تاریخ پایان پنج شنبه, 16 مهر 1394
 • هنرمند محمدرضا ظهوریان

اطلاعات بیشتر

 • مکان برگزاری گالری مینا
 • تاریخ شروع جمعه, 16 مرداد 1394
 • تاریخ پایان پنج شنبه, 22 مرداد 1394
 • هنرمند یغما گلرویی

اطلاعات بیشتر

 • مکان برگزاری گالری مینا
 • تاریخ شروع جمعه, 18 ارديبهشت 1394
 • تاریخ پایان پنج شنبه, 24 ارديبهشت 1394
 • هنرمند ساناز نعیمی

اطلاعات بیشتر

 • مکان برگزاری گالری مینا
 • تاریخ شروع جمعه, 10 بهمن 1393
 • تاریخ پایان دوشنبه, 20 بهمن 1393
 • هنرمند حسام

اطلاعات بیشتر

 • مکان برگزاری گالری مینا
 • تاریخ شروع جمعه, 26 دی 1393
 • تاریخ پایان پنج شنبه, 02 بهمن 1393
 • هنرمند علی اصغر قره باغی

اطلاعات بیشتر

 • مکان برگزاری
  نگارخانه مینا 
 • تاریخ شروع جمعه, 28 آذر 1393
 • تاریخ پایان پنج شنبه, 04 دی 1393
 • هنرمند معین هاشمی‌نسب

اطلاعات بیشتر

 • مکان برگزاری

  گالری مینا

 • تاریخ شروع جمعه, 23 آبان 1393
 • تاریخ پایان یکشنبه, 23 آذر 1393
 • هنرمند علی اصغر قره باغی

اطلاعات بیشتر

 • مکان برگزاری برج میلاد تهران
 • تاریخ شروع چهارشنبه, 24 مهر 1392
 • تاریخ پایان پنج شنبه, 02 آبان 1392
صفحه3 از3