یکشنبه, 10 مهر 1401
صفحه نخست  /  رویدادها

رویدادها

اطلاعات بیشتر

 • مکان برگزاری گالری مینا
 • تاریخ شروع جمعه, 05 شهریور 1395
 • تاریخ پایان چهارشنبه, 10 شهریور 1395
 • هنرمند امیر بهادر بیات

اطلاعات بیشتر

 • مکان برگزاری گالری مینا
 • تاریخ شروع جمعه, 25 تیر 1395
 • تاریخ پایان چهارشنبه, 30 تیر 1395
 • هنرمند آزیتا صارمی

اطلاعات بیشتر

 • مکان برگزاری گالری مینا
 • تاریخ شروع جمعه, 18 تیر 1395
 • تاریخ پایان چهارشنبه, 23 تیر 1395
 • هنرمند گروهی

اطلاعات بیشتر

 • مکان برگزاری گالری مینا
 • تاریخ شروع جمعه, 31 ارديبهشت 1395
 • تاریخ پایان چهارشنبه, 05 خرداد 1395
 • هنرمند نازنین شریعتی

اطلاعات بیشتر

 • مکان برگزاری
  گالری مینا
 • تاریخ شروع یکشنبه, 26 ارديبهشت 1395
 • تاریخ پایان یکشنبه, 26 ارديبهشت 1395
 • هنرمند منیر داوری

اطلاعات بیشتر

 • مکان برگزاری گالری مینا
 • تاریخ شروع جمعه, 02 بهمن 1394
 • تاریخ پایان چهارشنبه, 07 بهمن 1394
 • هنرمند شهریار افشار

اطلاعات بیشتر

 • مکان برگزاری گالری مینا
 • تاریخ شروع جمعه, 18 دی 1394
 • تاریخ پایان پنج شنبه, 24 دی 1394
 • هنرمند گروهی

اطلاعات بیشتر

 • مکان برگزاری گالری مینا 
 • تاریخ شروع جمعه, 04 دی 1394
 • تاریخ پایان چهارشنبه, 09 دی 1394
 • هنرمند يگانه صاحب زماني

اطلاعات بیشتر

 • مکان برگزاری گالری مینا
 • تاریخ شروع جمعه, 27 آذر 1394
 • تاریخ پایان چهارشنبه, 02 دی 1394
 • هنرمند امیر محمد قاسمی زاده

اطلاعات بیشتر

 • مکان برگزاری گالری مینا
 • تاریخ شروع جمعه, 20 آذر 1394
 • تاریخ پایان پنج شنبه, 26 آذر 1394
 • هنرمند گروهی